BBC News na srpskom

BBC News na srpskom

Korona virus: SZO preispituje da kako se Kovid-19 prenosi vazduhom 19

Korona virus: SZO preispituje da kako se Kovid-19 prenosi vazduhom

EPAProtokoli će biti promenjeni ukoliko se ovo dokaže Sve donedavno, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) smatrala je da je kontakt sa površinama zaraženim korona virusom jedini način prenošenja zaraze potkrepljen naučnim dokazima. Tako se Kovid-19 prenosi preko kapljica nastalih kašljanjem ili kijanjem. Upravo zbog toga su SZO istakli pranje ruku kao ključnu meru prevencije protiv Kovida-19. […]

Svet

Odgovori