Svet

Život

Carigrad (3): U središtu carice među gradovima 23

Carigrad (3): U središtu carice među gradovima

O vizantijskom caru Justinijanu Prvom zna se da je rođen 482. u selu Tauresijumu, u okolini današnjeg Niša i da je imao 45 godina kad je stupio na presto.

Odgovori