Kraj Ataturkove ere

Svet

Velika Britanija: Smanjeni prihodi crkava 21

Velika Britanija: Smanjeni prihodi crkava

Pandemija koronavirusa teško je pogodila britansku, kao i sve druge ekonomije sveta, a u velikim problemima su i crkve u Velikoj Britaniji, čiji su prihodi zbog propasti turizma desetkovani.

Odgovori