Evropska unija bespovratno daje 390 milijardi evra zemljama članicama

Ekonomija

Evropska unija bespovratno daje 390 milijardi evra zemljama članicama 17

Evropska unija bespovratno daje 390 milijardi evra zemljama članicama

Prvi put od osnivanja Evropska unija će se zadužiti kako bi sanirala ekonomske posledice pandemije kovida 19, i od 750 milijardi evra predviđenih za to, 390 će biti plasirano zemljama članicama bespovratno, a 360 kroz povoljne kredite.

Odgovori