Lični stav

Dijalog

Trgovina mrtvim dušama 15

Trgovina mrtvim dušama

Nije lako donositi odluke u kriznim situacijama čak ni u sredinama gde se uvažavaju naučnici i eksperti, a kamoli tamo gde se “lažna”, nemegatrendovska elita shvata kao nužno zlo.

Odgovori