Da li se okrećemo suncu?

Da li je građanima jasno da ugradnjom solarnih panela mogu da budu pokretači energetskih promena u Srbiji?

U jeku energetskih tranzicija u svetu i opšte borbe protiv emisije ugljen-dioksida, Srbija se sporim koracima priključuje ovom globalnom maratonu.

Baš kada smo pomislili da energetska situacija u našoj zemlji ne može biti gora, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije je objavilo spisak lokalnih samouprava u kojima će se subvencionisati ugradnja solarnih panela u domaćinstvima.

Postavlja se pitanje da li će ovaj korak napokon ubrzati celu proceduru u postupcima dobijanja statusa „kupac-proizvođač“ i da li je građanima jasno da na taj način mogu da budu pokretači energetskih promena u Srbiji?

Međutim, da bi zainteresovano lice postalo kupac-proizvođač, odnosno lice koje može da proizvodi i skladišti električnu energiju za sopstvene potrebe, dok višak proizvedene energije može da isporuči u sistem, neophodno je da prođe kroz, ne baš tako jednostavnu, proceduru.

Kako kupac proizvođač nema pravo na potraživanja za količinu isporučene električne energije koja je veća od količine preuzete energije, važno je da se, na samom početku, solarna elektrana dimenzioniše tako da količina energije koja se „poklanja sistemu“ bude najmanja moguća.

Preporuka je da se ukupna količina potrošene energije na godišnjem nivou podeli sa 1200, kako bi se dobila snaga panela koju treba instalirati na krovu. Nakon određivanja potrebne snage solarne elektrane pristupa se postupku instalacije, koji uključuje pronalazak izvođača radova, postavljanja solarnog postrojenja, kao i prilagođavanje mernog mesta.

Nakon završene procedure, budući kupac-proizvođač sa snabdevačem potpisuje ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem. Neto merenje omogućava da se neutrošena energija iz solarnog panela na mesečnom nivou isporučuje snabdevaču, ali kada proizvedena energija u solarnom postrojenju nije dovoljna za sopstvene potrebe, iz mreže se može preuzeti potrebna količina energije.

Potrebno je napomenuti da se viškovi isporučene energije, koje kupac-proizvođač može da koristi, mogu kumulirati i prenositi u naredne mesece u toku jedne godine i taj period poravnjanja je od 1. aprila do 31. marta svake godine.
Poslednji korak u ovoj proceduri je priključenje i registracija.

Tokom ovog postupka krajnji kupac je u obavezi da Operatoru distributivnog sistema (ODS) preda original izjave izvođača radova, sa potvrdom odgovornog izvođača radova, da su uređaji, instalacija kao i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa svim propisima i standardima. Nakon svih navedenih koraka, ODS registruje novog kupca-proizvođača u Javnom registru kupaca-proizvođača.

Ukoliko se u obzir uzmu troškovi instalacije, ali i svi skriveni troškovi postupka, može se pretpostaviti da je iznos, koji treba izdvojiti za celu proceduru, približno 1000 €/kW instaliranih solarnih panela.

Kako bi zainteresovanim građanima približila sve potrebne informacije o načinima kako i oni mogu da proizvode električnu energiju primenom solarnih panela, Energetska zadruga Elektropionir već neko vreme organizuje seriju kurseva pod nazivom „Solartehnika narodu“.

U martu 2022. godine, organizovana je treća edicija kursa, kroz saradnju sa Udruženjem Jedan stepen Srbija, a uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Kurs je bio podeljen na četiri modula u kojima su učestvovali predstavnici NVO i lokalnih inicijativa, predstavnici javnih uprava i preduzeća, kao i građani, budući prozjumeri (kupci-proizvođači) i proizvođači.

Polaznicima je prikazana mogućnost učešća građana u energetskoj tranziciji, kao i izazovi koje energetska tranzicija nosi. Prikazane su mogućnosti primene besplatno dostupnih alata za procenu očekivanog prinosa električne energije, uz detaljan prikaz zakonskog okvira i pozicije prozjumera u praksi.

Svi zainteresovani čitaoci dodatne informacije i mogućnosti za dalju saradnju sa Zadrugom Elektropionir mogu da pronađu na sajtu www.elektropionir.rs.

Autorka je studentkinja doktorskih studija u oblasti energetike na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Cassions Tema od FRT