DIJALOG

Vremenske prilike

Vremenske prilike

Piše: Ivan Džidić

4.6.2017

Darvin, Rumi i Srbija

Darvin, Rumi i Srbija

Reklo bi se da između shvatanja jednog naučnika, biologa iz 19. veka, koji je označio revoluciju u nauci i jednog islamskog učenjaka iz 13. veka, pesnika i mistika nema nesuglasica po pitanju shvatanja evolucije.

4

Piše: Mehmed Slezović

4.6.2017

Superzlikovac Hitler?

Superzlikovac Hitler?

U interpretacijama gnusne, sramotne i odurne odluke o rehabilitaciji četničkog koljača, bandita i sluge fašista Nikole Kalabića pojavila se misao da je Kalabić bio – “četnička karikatura iz partizanskih filmova”.

– See more at: http://www.danas.rs/danasrs.1.html#sthash.nsJGHLMe.dpuf