Grlić materice

Grlić materice

Grlić materice

Javnozdravstveni značaj:

Rak grlića materice je drugo po učestalosti maligno oboljenje kod žena u svetu sa oko 490 000 novoregistrovanih slučajeva svake godine. Preko 80% slučajeva raka grlića materice kao i smrti zbog ove bolesti registruje se u zemljama u razvoju. Rak grlića materice je jedan od prioritetnih javnozdravstvenih problema u Srbiji. Prema podacima Registra za rak Centralne Srbije i Registra za maligne tumore Vojvodine, na teritoriji Srbije (bez Kosova) se svake godine otkrije oko 1400 novih slučajeva raka grlića materice.

Radi se o drugom po učestalosti malignom tumoru kod žena, posle raka dojke. To je izuzetno podmukla bolest koja svoje pravo lice pokazuje u poodmakloj fazi. Od pojave prve netipične promene na grliću do poodmakle faze treba da prođe prosečno oko 20 godina, što ženi i ginekolozima ostavlja prostor za uspešno lečenje. Stadijum bolesti predstavlja glavni prognostički faktor kod bolesnica sa rakom grlića materice. Prema raspoloživim podacima, manje od trećine slučajeva raka grlića materice otkriva se u ranoj invazivnoj fazi kada se može uspešno primeniti samo operativno lečenje. Kod većine bolesnica radi se o višim stadijumima, kada je neophodno primeniti postoperativnu ili radikalnu radioterapiju koja produžava lečenje, može dovesti do različitih komplikacija i značajno povećava troškove lečenja.

Infekcija humanim papiloma virusima (HPV), koji se prenose seksualnim putem smatra glavnim etiološkim faktorom i predstavlja neophodni, mada ne i dovoljni, uslov za nastanak raka grlića. Pušenje i imunosupresija su dva najvažnija kofaktora u patogenezi raka grlića materice. Međutim, učestalost raka grlića materice u velikoj meri zavisi od još jednog faktora, a to je postojanje i uspešnost skrining programa u posmatranoj populaciji. Skrining program omogućava ne samo otkrivanje raka grlića materice u ranoj fazi već i otkrivanje prekanceroznih lezija čijim se uklanjanjem sprečava nastanak malignih promena.
Faktori rizika: Rana seksualna aktivnost i rano seksualno sazrevanje; Mnogobrojnost seksualnih partnera; Loši socijalno ekonomski uslovi, loša higijena; Pušenje; Kontraceptivna sredstva.
Ciljna grupa: Žene koje rano upražnjavaju seksualne odnose; Žene sa velikim brojem porođaja; Žene sa promiskuitetnim ponašanjem; Komercijalne sex radnice; Žene obolele od polno-veneričnih bolesti.
Ciljevi: Smanjenje incidencije i mortaliteta žena od raka grlića materice; Podizanje svesti žena o značaju redovnih pregleda i ranog otkrivanja promena grlića materice i informisanje o značaju skrininga.
Mere prevencije: Redovni odlasci na ginekološke preglede, (kolposkopija i Papanikolau bris); Adekvatna zaštita pri seksualnim odnosima; Korišćenje kondoma kao kontraceptivnog sredstva; Zdrav stil života: ne pušiti, ne početi seksualne odnose pre napunjene 16. godine života; Izbegavati često menjanje partnera; Obavezno lečenje bezazlenih ranica i drugih dobroćudnih promena, kao i upale grlića materice; Rano otkrivanje i pravovremeno lečenje premalignih promena na grliću materice.
NARODNA MEDICINA SAMO POD NADZOROM LEKARA !
Proveren narodni lek za oboleli grlic materice je med i propolis.Terapije su klinicki ispitane i veoma uspesne.
Posebno izdvajam naizmenicno drzanje tampona natopljenih medom i tampona natopljenih u vodeni rastvor propolisa.
Drzanje tampona u vagini traje najmanje 5 sati.
Terapija traje 40 dana.
Kupke od lekovitog bilja kao dopuna terapije Javorka i Petar 0112418228 i 0641196764