Izveštaj EK za Srbiju 2023

Home    Aktuelno     Javno čitanje Izveštaja EK za Srbiju 2023: Prostor za građansko delovanje se sužava

novembar 14, 2023 

Aktuelno

Javno čitanje Izveštaja EK za Srbiju 2023: Prostor za građansko delovanje se sužava

Koordinatorka Nacionalnog konventa o EU, Bojana Selaković, učestvovala je u Javnom čitanju Izveštaja Evropske komisije za Srbiju za 2023. godinu koje su organizovali Fondacija Centar za demokratiju i Centar savremene politike (CSP).

“U Srbiji se manipuliše sadržajem izveštaja, njegovi nalazi podložni su različitim interpretacijama. Mi kao društvo još uvek nismo postigli konsenzus oko članstva u EU, rekla je Selaković i naglasila da je veoma važno pronaći način da izveštaji Evropske komisije postanu važni onima koji treba da ispune obaveze EU i donesu neke promene.

Selaković je objasnila da je ovogodišnji izveštaj realističan, s obzirom da sadrži neke pozitivne ocene, ali u daleko većoj meri negativne nalaze što oslikava realnost pregovaračkog procesa i sve što piše u Izveštaju reflektuje odnos društva prema evropskim integracijama.

„Ovogodišnja Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU sadrži preporuke koje su mnogo šire i sveobuhvatnije nego one u Izveštaju Evropske komisije. Cilj toga je da određene teme činimo vidljivim i mimo dela godine kada to čini i Evropska komisija”, naglasila je Selaković.

Dodala je i da Izveštaj Evropske komisije poprilično realistično pokazuje spremnost države da sasluša zahteve građana – uzimajući u obzir da je samo jedna trećina zakona i podzakonskih akata prošla kroz javne rasprave, da se javlja veliki broj SLAPP tužbi i institucionalnog pritiska na aktiviste i da se postojeći mehanizmi na perfidan način koriste da se oslabi kredibilitet onih koji pokušavaju da ostvare svoju ulogu civilnog društva.

„Prostor za građansko delovanje sužava se iz godine u godinu“, zaključila je Selaković.

Pored Selaković, u Javnom čitanju učestvovali su i koordinator Radne grupe NKEU za Poglavlje 24, Bojan Elek, koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 23, Jovana Spremo i Nataša Vučković, koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlja 2 i 19.

 

More Related Posts

saopstenje

JANUAR 22, 2024

AKTUELNO SAOPŠTENJE

NKEU osuđuje pritiske i napade na predstavnike organizacije CRTA

BY PRESS NKEU

DECEMBAR 11, 2023

AKTUELNO POGLAVLJE 10

Sastanak Radne grupe NKEU za Poglavlje 10: Ostvaren značajan napredak u digitalnoj transformaciji i medijima

BY PRESS NKEU

NOVEMBAR 15, 2023

AKTUELNO

Objavljen sažetak Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU za 2023. na engleskom jeziku

BY PRESS NKEU

saopstenje

NOVEMBAR 9, 2023

AKTUELNO SAOPŠTENJE

Izveštaj o napretku ne pokazuje poboljšanje ukupnog nivoa pripremljenosti Srbije za članstvo u Evropskoj uniji

BY PRESS NKEU