Jovo Bakić

Građanima republika - mafijašima zatvor

Građanima republika – mafijašima zatvor

 3

Piše: Jovo Bakić

6.7.2017

Dvojajčani blizanci

Dvojajčani blizanci

U potfamoznoj zoni sumraka situacija se svakim danom sve više usložnjava! Opozicioni botovi – koji, mora im se to priznati, pišu iz platonskih pobuda, bez nade u nagradni sendvič – prebacuju masno preterivanje u uopštavanju.

 19

Piše: Svetislav Basara

6.7.2017

Nešto sasvim lično

Nešto sasvim lično

Došao mi je do inboxa tekst iz Gardijana. Ne slučajno, naravno… “Zašto bi trebalo da učimo nemački” by Dejvid Kornvel.

 3

Piše: Nina Savčić

6.7.2017

Halo, Srebrenica?

Halo, Srebrenica?

 3

Piše: Snežana Čongradin

6.7.2017

Premijerkin evroentuzijazam

Premijerkin evroentuzijazam

 1

Piše: Redakcijski komentar

6.7.2017

Novinarstvo kojeg više nema

Novinarstvo kojeg više nema

 3

Piše: Milojko Pantić

6.7.2017

Dijalog Građanima republika – mafijašima zatvor 3 Piše: Jovo Bakić 6.7.2017 Dvojajčani blizanci U potfamoznoj zoni sumraka situacija se svakim danom sve više usložnjava! Opozicioni botovi – koji, mora im se to priznati, pišu iz platonskih pobuda, bez nade u nagradni sendvič – prebacuju masno preterivanje u uopštavanju. 19 Piše: Svetislav Basara 6.7.2017 Nešto sasvim lično Došao mi je do inboxa tekst iz Gardijana. Ne slučajno, naravno… “Zašto bi trebalo da učimo nemački” by Dejvid Kornvel. 3 Piše: Nina Savčić 6.7.2017 Halo, Srebrenica? 3 Piše: Snežana Čongradin 6.7.2017 Jezero koje ne postoji 6.7.2017 Premijerkin evroentuzijazam 1 Piše: Redakcijski komentar 6.7.2017 Novinarstvo kojeg više nema 3 Piše: Milojko Pantić 6.7.2017 vidi više