Vizir i korona

Na Zvezdari danima ljudi goli do pojasa stoje ispred kuće, a on ih “leči” od korone, dok nosi vizir

, Telegraf

Da li je u pitanju “opasno” alternativno lečenje od korona virusa, jer tu su i stari i mladi, i redovi se ne smanjuju?

nadri Lekar alternativno leči koronu lečenje korone

Foto: Bojana Srdanović

Iako je jučerašnji dan bio sunčan, bilo je to zubato sunce, pa je grupica ljudi, gola do pojasa u uličici na Zvezdari, itekako privukla poglede prolaznika. Navodno je u pitanju lečenje od korona virusa, alternativnim metodama. Iako je Dom zdravlja Zvezdara u blizini, neki su ipak odabrali da dođu u ovu “ordinaciju”, smeštenu u prizemlju kuće.

Kako nam je rečeno iz više izvora, pacijenata ima svih starosnih dobi, pa i mlađih ljudi.

U nekom trenutku, osoba koja “leči”, sa vizirom na glavi, prskala je okupljen svet, tada već razodeven, nekom nepoznatom tečnošću. Ruku na srce, uglavnom su muškarci bili goli do pojasa. Zaštitnu masku je retko ko nosio, a i o nekoj socijalnoj distanci nema govora.

Kako se vidi na fotografijama, na ovu navodnu ordinaciju je navala.

Šakota o trenutnoj atmosferi oko kluba: Kritika će uvek biti, treba izdržati još 60 utakmica

VESTIŠakota o trenutnoj atmosferi oko kluba: Kritika će uvek biti, treba izdržati još 60 utakmica

Da li je u pitanju neka, široj javnosti nepoznata metoda, ostaje nejasno, kao ni da li se i koliko plaća za ovu “uslugu”.

Fotografije nam je ustupila sugrađanka.

Opasnost alternativnog lečenja

U Srbiji se primenjuju 63 alternativne metode lečenja, od kojih je Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine, koji je usvojilo Ministarstvo zdravlja Srbije precizirano devet metoda dijagnostike i lečenja tradicionalne medicine i još devet metoda rehabilitacije.

Tradicionalna medicina, u smislu ovog zakona, obuhvata one proverene stručno neosporene tradicionalne, komplementarne i alternativne metode i postupke dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, koji blagotvorno utiču ili koji bi mogli blagotvorno uticati na čovekovo zdravlje ili njegovo zdravstveno stanje.

U Pravilniku je definisano da se alternativninim metodama lečenja isključivo bave zdravstveni radnici u opštim ili specijalističkim ordinacijama, poliklinikama i ambulantama za zdravstvenu negu i za rehabilitaciju, bilo da su one državne ili privatne.

Prva informacija koju pacijenti treba da imaju u vidu je licenca za bavljenje odgovarajućom metodom tradicionalne medicine izdata od strane nadležnog Ministarstva.

Prema proceni SZO između 65 i 80 odsto svetske populacije oslanja se na alternativnu medicinu kao primarnu formu zdravstvene zaštite.

(Telegraf.rs)

Odgovori