Radnici Fijata se prijavili za rad u Slovačkoj, a dobili otpremnine