Super hormon,vitamin D

Vitaminom D protiv zimske depresije

Dugo vremena, ljudi su verovali, da je tokom jeseni i zime, za opšte neraspoloženje odgovran nedostatak sunčeve svetlosti, kraća dužina trajanja dana, kao i hladno i neprijatno vreme tokom tih perioda. Stručnjaci su takođe izvestili o mnogo većem broju pojave mentalnih obolenja i depresije tokom tog perioda. Međutim postoji rešenje za to! Nekoliko studija je potvrdilo, da je glavni razlog za takvo stanje, zapravo nedostatak određenih prirodnih aktivnih materija poput omega-3

masnih kiselina, a pozitivni rezultati i napredak su postignuti sa suplementacijom istog. Najnoviji rezultati takođe potvrđuju i značaj vitamina D.

Otkrilo se, da su svi pacijenti sa dijagnostikovanom depresijom, kao i zdrave osobe koje pate od sezonske letargije imale niže nivoe vitamina D naspram optimalnog nivoa.

Iako nije u potpunosti dokazano da je nedostatak vitamina D direktno odgovoran za to, rezultati ispitivanja su pokazala, da je suplementacija vitaminom D imala pozitivno dejstvo na mentalno zdravlje.

Jedna studija vršena 2011 godine je pokazala, da je kod pacijenata koji pate od zimske depresije, ostvareno značajano poboljšanje raspoloženja nakon uzimanja vitamina D.

Takođe treba imati na umu, da vitamin D blagotvorno utiče i na imuni sistem! Sa jedne strane, pomaže jačanje otpornosti protiv patogenih uzročnika, a sa druge strane, sprečava nastajanje autoimunih zapaljenja. Uočeno je, da tokom zimskih meseci, autoimuna obolenja prouzrokuju više poteškoća nego inače i neki eksperti pretpostavljaju da se to može povezati sa nedostatkom vitamina D, koji je posebno izražen tokom tog perioda.

Da li ste znali?

Primenom vitamina C se može postići jačanje imunog sistema, a takođe slično kao i vitamin D, učestvuje u procesu stvaranja dopamina, koji je odgovoran za kontrolu raspoloženja.

Najnovija istraživanja ukazuju na to, da nasuprot našim prethodno prihvaćenim saznanjima, uloga vitamina D u organizmu je izuzetno kompleksna, pošto može blagotvorno uticati ne samo na fizičko već i na mentalno stanje. U principu on je takoreći „tečno sunce“!


http://www.neshacv.com
Korišćena literatura:

Vitamin D and depressive symptoms in women during the winter: a pilot study – Shipowick CD, Moore CB, Corbett C, Bindler R., Appl Nurs Res. 2009 Aug;22(3):221-5

Odgovori