Blog www.petarjovanovic.net

O blogu

Blog www petarjovanovic.net kao arhiv medijske dokumentacije i ličnih stavova Petra Jovanovića omogućuje Vam da na osnovu različitih tumačenja i mišljenja objektivno spoznate istinu. Istina ja važna i kao javno dobro tiče se svih nas, a može nam pomoći da uprkos teško održivog socijalnog, društvenog, biološkog i psihološkog balansa malo više cenimo sebe, i druge. Tako bi sprečili da svojom netolerancijom i nerazumevanjem bezobzirno srljamo ka samouništenju.

 

Objavljivanjem odabranih naučno-popularnih tekstova iz raznih elektronskih i štampanih izvora iz oblasti zvanične i alternativne medicine omogućujem svakome da se upozna sa problemima i uzrocima tih problema, koji atakom na zdravlje svakako sputavaju savremenog čoveka u svim sferama njegovog delovanja.

Zdravstveni problemi su najcesce odraz životnih i radnih navika, sredine, urodjenih ili stečenih disfunkcija, a svemu teba dodati površnost medija i konfuziju kulturnih, tradicionalnih i pogrešnih shvatanja. Cilj bloga je da Vam pomogne da se uspešno nosite sa tim problemima.

Važna napomena

Blog za dobrobit životinja i ljudi. Sve što sadrži portal www.petarjovanovic.net ima svrhu preventive i opšteg zdravstvenog obrazovanja. O bolestima i lečenju isključivo koristiti savete lekara i veterinara.

Javorka i Petar

FITOTERAPIJA (lečenje biljem)

 

fitoterapiju (lečenje biljkama) treba ceniti prema njenim stvarnim vrednostima.  Terapeutska vrednost lekovitih biljaka zasniva se na vezi koja postoji između hemijske strukture aktivnih supstanci biljaka i njihovog farmakološko-dinamičnog delovanja na organizam. Složenost hemijskog sastava biljaka koje imaju od 2-3 pa i do 30- 40 identifikovanih elemenata kod pojedinih vrsta, objašnjava terapeutsko delovanje jedne iste biljke kod različitih bolesti. Efikasnost prirodnih sredstava, kada je u pitanju preventiva i

samo lečenje, kao u ostalom i u alopatskoj (zvaničnoj) medicini, zavisi od

kompletne i dobre dijagnoze. Mada izgleda jednostavna i svima razumljiva, fitoterapija je određena pojedinim principima i ograničenjima. Treba je dobro upoznati i razumeti, kako ne bi dospeli u krajnost da je pretvorimo u lek sa “čudotvornim dejstvom” – lek koji leči svaku bolest. Prirodne lekove moramo primenjivati stručno i uz lekarsku asistenciju, da bi se očuvala njena vrednost i izbegle kompromitujuće situacije. Upotrebu prirodnih lekova ne treba predstavljati kao zasebnu, izolovanu metodu koja se primenjuje nezavisno od drugih terapijskih sredstava. Fitoterapija sve više upotpunjuje koncepte savremene terapeutike, potpomažući lečenje različitih bolesti.

Proverena lekovita sredstva najčešće olakšavaju funkcionalnu regeneraciju organizma i učvršćuju njegov

odbrambeni sistem(imuni sistem).

 

Odgovori