Inauguracije


Đilas, eh da je Milovan

„Moj koncept ekonomskog razvoja Srbije“, kako glasi naslov Đilasovog teksta, u suštini predstavlja etatistički koncept razvoja. Da li se radi o državnom socijalizmu ili državnom kapitalizmu nije važno.

Šta hoće taj Bramerc?

Backović je rekao da Bramerc „nema kompetencije“ da se bavi pitanjem revizije istorije, jer je samo običan pravnik, a ne istoričar: neka on sprema optužnice, a istoriju neka prepusti nama.

Kako od dece napraviti ljude

Prebijen je učenik romske nacionalnosti sedmog razreda od strane grupe učenika osmog razreda srpske nacionalnosti. Prebijeni učenik je nosio srpsku zastavu, što su nasilnici shvatili kao uvredu.

Lažna inauguracija

Pitanje je da li je Aleksandar Vučić uopšte inaugurisan, to jest da li je stupio na dužnost predsednika Srbije. Takođe, koliko nas još inauguracija čeka, ako ćemo u ovih mesec dana imati čak dve.

Reketiranje Vučića

Pojavio se kandidat za vođu opozicije, koji ima medijsku imperiju čiji je temelj dnevna štampana stvar Kurir. Aleksandar Rodić, dakle, pojava koja se u politici više puta orijentisala po vetru ili mahovini.

Nije u našoj nadležnosti

Komisija za kontrolu državne pomoći je utvrdila da je vladina uredba o privlačenju direktnih investicija sasvim u redu i da Komisija više neće razmatrati ugovore koje vlada zaključuje sa investitorima.

Ustavno fantaziranje

Kaže se da ratovi stvaraju države, a države vode ratove. Za razliku od toga, EU je izrasla iz tržišnog projekta. Pri čemu države mogu da stvore tržište, ali tržište ne može da stvori državu.